เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการควบรวมกิจการระหว่าง AIS และ 3BB ภายใต้แนวคิด BOOST YOUR BRIGHTER FUTURE เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อเน็ตบ้านครอบคลุมได้ทั่วไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อ “AIS–3BB FIBRE 3“

ภายในงาน คุณสมชาย เลิศสุทธิวงศ์, CEO, AIS ได้กล่าวถึงการควบรวมกันระหว่าง AIS x 3BB ว่าสิ่งที่ต้องการส่งเสริมเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Sustainable Nation มีอยู่ 3 ด้านคือ

 • Digital Infrastructure
 • People & Sustainability
 • Cross Industry Collaboration

การนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมารวมกันคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน

 • ในปี 2014 AIS ได้ให้บริการ Fixed Broadband ที่เป็นสายไฟเบอร์ออพติก ในขณะที่เจ้าอื่นยังใช้สายเคเบิลหรือทองแดง
 • และการใช้สายไฟเบอร์ออพติกเจ้าแรกของประเทศไทยส่งผลให้เจ้าอื่นเปลี่ยนเป็นสายไฟเบอร์ตามเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเกิด “การแข่งขันทางเทคโนโลยีเพื่อให้การบริการที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • แต่ในประเทศไทยยังมีการเข้าถึง Fixed Broadband ที่ห่างไกลจากประเทศอื่นๆ อยู่มาก เพราะในปัจจุบัน Thailand’s Broadband Market จะมีรวมกันเพียงแค่ 10.37 ล้านราย
 • และปัญหาที่ประเทศไทยยังไม่สามารถเข้าถึง Fixed Broadband ได้ทุกพื้นที่นั้นทำให้เกิดการควบรวมกันระหว่าง AIS x 3BB
 • 3BB มีความชำนาญในการให้บริการพื้นที่ที่ห่างไกลมามากว่า 20 ปี ทำให้ AIS สามารถขยายโครงข่ายได้มากขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว

3 สิ่งที่คนไทยได้ประโยชน์จากการมี Broadband

 • คนธรรมดาสามารถเข้าถึง Wifi ได้อย่างเต็มที่
 • มีประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs ถ้า Fixed Broadband เข้าไปในกิจการก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • โครงการ Smart City ของรัฐบาลจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

เรียกได้ว่าการควบรวมกันระหว่าง AIS x 3BB มีประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัทที่ทำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และแข็งแกร่ง นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์หลากหลายที่สามารถสร้างเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วย