ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มของการระบาดที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ มากมาย รวมถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเสพข้อมูลของคนไทยในช่องทางโซเชียลกลับมีแนวโน้มผู้ใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ชวนมาดูสถิติการใช้งานโซเชี่ยลแพลตฟอร์มอย่าง Blockdit กันค่ะ ว่าในปี 2564 คนไทยมีพฤติกรรมการใช้งานและเสพคอนเทนต์อย่างไรบ้าง?

ข้อมูลในปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า Blockdit มีบัญชีผู้ใช้งานแบบลงทะเบียนทั้งหมด 1,334,000 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 65% เป็นบัญชีที่ลงทะเบียนใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 530,000 บัญชี และมีการเปิดเพจในแอปพลิเคชันทั้งหมด 170,000 เพจ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 75% เป็นเพจที่สร้างใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 71,000 เพจ

ทำให้ตอนนี้ Blockdit มี Monthly Active User สูงถึง 2 ล้านคนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ นับจาก Unique User ของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานในปี 2564 นั้น พบว่า มาจากการบอกต่อจากผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานเอง ประกอบกับทาง Blockdit ได้มีการสื่อสารแนะนำจุดแข็งของแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้งานได้รู้จักอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังได้แรงสนับสนุนจาก Creator ที่ได้ใช้งานแพลตฟอร์ม Blockdit จริงๆ เป็นการตอกย้ำว่าผู้ใช้งานในปัจจุบันนี้ยังคงมีความต้องการเสพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเหมือนเดิม เพียงแต่รู้จักการเลือกแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ช่วยให้พวกเขาโฟกัสเนื้อหาคุณภาพได้ง่ายขึ้นค่ะ

นอกจากนี้ ในปี 2564 มีเพจที่เป็นองค์กร และแบรนด์ชั้นนำที่ต่างทยอยเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม Blockdit เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบการทำ Branded Content ซึ่งช่วยตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งาน Blockdit ที่ต้องการเสพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์

สถิติพฤติกรรมการใช้งาน Blockdit’ ของคนไทย ปี 2564

ทาง Blockdit ได้สรุปข้อมูลสถิติและพฤติกรรมการใช้งานที่น่าสนใจในปี 2564 มาฝากพวกเรากันค่ะ พบว่า หากแบ่งผู้ใช้งาน Blockdit ตามช่วงอายุ ข้อมูลที่ได้เป็นดังนี้

 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 18-24 ปี มีสัดส่วน 16.67%
 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วน 33.98%
 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 35-44 ปี มีสัดส่วน 27.10%
 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 45-54 ปี มีสัดส่วน 14.53%
 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 55-64 ปี มีสัดส่วน 7.40%
 • ผู้ใช้งานช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 0.31%

จะเห็นว่า กลุ่มผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-44 ปี มีการใช้งาน Blockdit มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปีที่แล้วที่ช่วงอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 33.98% ตามมาด้วย ผู้ใช้งานช่วงอายุ 35-44 ปี มีสัดส่วน 27.10% ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานในวัยทำงาน ทำธุรกิจเป็นหลัก โดยมีตัวเลขที่น่าสนใจมากคือช่วงอายุ 18-24 ปี มีฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่าช่วงอายุอื่น มีสัดส่วน 16.67% โดยในปี 2564 กลุ่มนี้มีจำนวน 170,000 บัญชี เพิ่มขึ้น 124% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 76,000 บัญชี 

โดยข้อมูลผู้ใช้งานแบบแบ่งตามเพศ พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานเพศชายมีสัดส่วนมากที่สุดจากชุดข้อมูลนี้

สถิติผู้ใช้งาน Blockdit แบ่งตามเพศ
 • ผู้ใช้งานที่ระบุเพศชาย มีทั้งหมด 711,000 บัญชี สัดส่วน 53%
 • ผู้ใช้งานที่ระบุเพศหญิง มีทั้งหมด 518,000 บัญชี สัดส่วน 39%
 • ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ระบุเพศ มีทั้งหมด 105,000 บัญชี สัดส่วน 8%

ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานเพศชายจะมีปริมาณมากที่สุด แต่ผู้ใช้งานเพศหญิงกลับมีอัตราเติบโตสูงกว่าเพศชายเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยในปี 2564 เพศหญิงมีจำนวน 518,000 บัญชี เติบโตขึ้น 84% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 281,000 บัญชี ซึ่งเป็นเพราะเนื้อหาใน Blockdit นั้นมีความหลากหลาย อ่านได้ทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ จากข้อมูลสถิติยังพบว่า ผู้ใช้งานเพศชายให้ความสนใจหมวดหมู่ Stocks & Economy, Covid-19, Business, Sports, Cryptocurrency

5 อันดับหมวดหมู่ที่ผู้ใช้งานเพศชายให้ความสนใจมากที่สุดบน Blockdit

และผู้ใช้งานเพศหญิงให้ความสนใจหมวดหมู่ Covid-19, Stocks & Economy, Business, Marketing, Books

5 อันดับหมวดหมู่ที่ผู้ใช้งานเพศหญิงให้ความสนใจมากที่สุดบน Blockdit

มาดูกันต่อในด้านอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งาน Blockdit นั้นนิยมเข้าใช้งานค่ะ จากข้อมูลพบว่า ผู้ใช้งานยังคงนิยมใช้งาน Blockdit บนสมาร์ตโฟนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 74% เนื่องจากปัจจุบันสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะสามารถใช้งานได้ตลอดวันทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งสมาร์ตโฟนถือเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและขาดไม่ได้สำหรับยุคนี้ไปแล้ว ตามมาด้วยใช้งานบน คอมพิวเตอร์ (Desktop) 22% และใช้งานบน แท็บเล็ต (Tablet) 5% ตามลำดับ

สัดส่วนของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบน Blockdit

ตามมาด้วยข้อมูลสถิติในด้านพฤติกรรมการใช้งาน Blockdit โดยรวม ที่น่าสนใจอื่นๆ พบว่า

 • วันที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์
 • ช่วงกลางวัน คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 11.00-13.00 น. 
 • ช่วงกลางคืน คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 19.00-22.00 น.
 • ผู้ใช้งานใช้เวลาในแอปพลิเคชัน Blockdit เฉลี่ยประมาณ 7 นาที ต่อการเข้าใช้ 1 ครั้ง
 • จังหวัดที่ใช้งานมากที่สุดเรียงตามลำดับมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, สงขลา
สถิติการใช้งานบน Blockdit

มาถึงข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานและเสพคอนเทนต์ พบว่าหมวดหมู่ที่ผู้ใช้งาน Blockdit นิยมเสพมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ หมวด Stocks & Economy (หุ้น & เศรษฐกิจ) รองลงมาคือหมวดCovid-19 (โควิด-19) หมวด Business (ธุรกิจ) หมวด Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี) และหมวด Science & Tech (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) ตามลำดับ

สถิติ 5 อันดับ หมวดหมู่ยอดนิยมบน Blockdit

ในปี 2564 มีคอนเทนต์ที่โพสต์ลงบน Blockdit ทั้งหมด 1,314,000 โพสต์ โดยมีโพสต์คอนเทนต์ทั้งแบบ ‘บทความ’ Article, ‘พอดแคสต์’ Podcast, ‘วิดีโอ’ Video

และทั้งหมดนี้คือ สถิติการใช้งาน Blockdit ที่น่าสนใจในปี 2564 ที่ทาง Blockdit ได้รวบรวมและนำมาแชร์ให้พวกเราได้รู้ต้อนรับศักราชใหม่ เพื่อที่พวกเราชาวดิจิทัล รวมไปถึงผู้บริหาร นักการตลาด นักธุรกิจ พนักงานประจำ ครีเอเตอร์ แบรนด์ องค์กร หรือบุคคลทั่วไป จะได้ลองหยิบข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับแบรนด์หรือธุรกิจในการทำคอนเทนต์กันต่อไปค่ะ

ทาง Content Shifu เราเองก็มี Blockdit เช่นเดียวกันค่ะ ใครที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือข่าวสารในแวดวงการตลาดดิจิทัล สามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้เลยค่ะ

ที่มา: https://www.blockdit.com/posts/61e64437d884ebb6adf477c5