Content Shifu จับมือกับ Hummingbirds Consulting อีกครั้งในการจัดทำ Thailand’s Martech Report 2024 รายงานที่รวบรวม Insight เกี่ยวกับ Martech (Marketing Technology สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา เปิดตัวไปในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2566 ณ SCBX NEXT TECH, Siam Paragon

Why Thailand’s Martech Report 2024?

เพื่อเป็นเข็มทิศให้กับธุรกิจไทยในการปรับตัวต่อการเข้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Martech เมื่อต้นปี 2023 ทาง Content Shifu และ Hummingbirds Consulting จึงจัดสร้าง Thailand's Martech Report 2023 เล่มแรกของประเทศไทยขึ้น และประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยข้อมูล Insights เชิงลึก และแม่นยำที่เป็นเสมือนไกด์นำทางให้หลากหลายธุรกิจของไทย

  • รายงาน Martech ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการดาวน์โหลดมากกว่า 4,000 ครั้ง
  • สื่อที่นำความรู้ในรายงานไปพูดถึงมากกว่า 54 สื่อ และ อีกหลายธุรกิจที่ใช้ข้อมูล Insights ใน Thailand’s Martech Report 2023 ในการอ้างอิงสถิติ และเป็นข้อมูลในการเลือกเทคโนโลยีทางการตลาด

ในปีนี้เพื่อสานต่อความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการ Martech ประเทศไทย รายงาน  ‘Thailand’s Martech Report 2024’ จึงเจาะลึก Stats & Insights ยิ่งกว่าเดิม รวมถึงกลยุทธ์ Martech Solutions ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง Martech Providers, Agencies และ Corporate กว่า 100 หน้า

ดาวน์โหลดรายงานได้ฟรีแล้วตอนนี้ที่ https://bit.ly/MTR24-Download-PRNews

คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, CEO & Owner of Content Shifu ได้กล่าวใน Session หัวข้อ ‘Key Stats from Thailand’s Martech Report 2024’ สรุปสถิติน่าสนใจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Martech หมวดหมู่หรือเครื่องมือแบบใดกำลังเป็นที่นิยมในปี 2024  ใน Session ถัดมา คุณบังอร สุวรรณมงคล, CEO & Founder of Hummingbirds Consulting ได้กล่าวข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อธุรกิจไทย และ Martech Providers ในประเทศไทยในหัวข้อ ‘Key Insights from Thailand’s Martech Report 2024’ 

และ Session สุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้กับ Panel Session ร่วมกับผู้นำจากแวดวงธุรกิจ ในหัวข้อ ‘How Brands can Successfully Implement Martech in 2024’ โดย คุณอนันต์ จินาวงศ์, หัวหน้าฝ่าย Digital Marketing & Optimization จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์, นายกสมาคม MarTech Association และ คุณคณพร ฮัทชิสัน, ประธานบริษัท GREYnJ United ดำเนินรายการโดย คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ และ คุณบังอร สุวรรณมงคล

Key Stats & Insights น่าสนใจจาก Thailand’s Martech Report 2024

จากผลสำรวจ Thailand’s Martech Report 2024 ได้พบว่า ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการใช้ Martech ด้านยอดขายเป็นหลัก 88% ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน 62% การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 44% และ ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายเป็นอันดับสุดท้ายเพียง 33%

ซึ่งแตกต่างจากปี 2022 ที่จะเน้นไปที่เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ 21% เพื่อเก็บข้อมูล 17% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาด 14% และเพื่อเพิ่มยอดขาย 14% มาเป็นอันดับหลังแทน ทำให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Martech เปลี่ยนไปและนำ Martech เข้าไปใช้ในกระบวนการทางการตลาดและการทำงานมากขึ้น

หมวดหมู่ Martech ที่ผู้คนให้ความสำคัญในปี 2024 มากที่สุด คือ หมวดหมู่ข้อมูล, หมวดหมู่โซเชียลและความสัมพันธ์ และ หมวดหมู่การพาณิชย์และการขาย เมื่อดูตามเป้าหมายในการใช้งานที่ต้องการเพิ่มยอดขายเป็นหลัก ซึ่งเครื่องมือจากทั้ง 3 หมวดหมู่นี้เป็นปัจจัยสำคัญในการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะหมวดหมู่ข้อมูล ที่มองว่ามีแนวโน้มสำคัญในปี 2024 สูงถึง 95%

จากการสำรวจใน Thailand’s Martech Report 2024 งบที่องค์กรจะลงทุนกับ Martech นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงเฉลี่ย 46% ต่องบการตลาดองค์กร เมื่อเทียบกับปี 2023 ที่ลงทุนเฉลี่ยที่ 10-30% 

สรุปแล้ว ในปี 2024 องค์กรจะลงทุน และให้ความสำคัญกับการทำ Martech Adoption มากขึ้น แต่กระบวนการในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ยังต้องการข้อมูล Insights ที่จำเป็นอยู่


Highlight ที่น่าสนใจเพิ่มเติมจาก Thailand’s Martech Report 2024

  • ความท้าทายของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ 
  • ภาพรวมการใช้งาน Martech ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  • 5Ps of Martech
  • Top 10 เครื่องมือที่คนนิยมใช้ในแต่ละหมวดหมู่
  • เจาะลึกปัญหาก่อน-หลังซื้อเครื่องมือ พร้อมแนวทางแก้ไข
  • แนวทางการวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ในอนาคต Martech กับธุรกิจไทยจะเป็นอย่างไร องค์กรจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอุปสรรคต่างๆ ได้หรือไม่ ตามไปหาคำตอบได้ใน Thailand’s Martech Report 2024 กันเลย!

ดาวน์โหลดรายงานได้ฟรีแล้วตอนนี้ที่ https://bit.ly/MTR24-Download-PRNews